Depilació Làser

La Depilació Làser és la veritable depilació definitiva, eficaç i sense dolor en el tractament. Fins i tot en tipus de pell considerades "difícils", (per pigmentació, color de borrissol i gruix), per a l'actuació del làser de díode; És un mètode que permet als nostres clients deixar la constant preocupació pel creixement de pèl a diferents zones del cos, substituint així els mètodes de depilació tradicionals.